לשכת המדען הראשי

תוכנית תנופה מעניקה עד 200 אש"ח ליזמים בתחילת דרכם. מטרת הסיוע היא לקדם את המיזם הטכנולוגי לשלב, בו יוכל לגייס מימון משמעותי להמשך פיתוח ומסחור. הסיוע של תנופה ניתן לצורך הוכחת התכנות טכנולוגית וישימות עסקית של הרעיון ולהגנה על הקניין הרוחני של היזמים. היזמים יכולים לנצל את המענק לבניית אב-טיפוס, לביצוע סקר שוק והכנת תכנית עסקית למיזם, להגשת הבקשה לפטנט ולפיתוח עסקי ראשוני. ההוצאות המוכרות: חומרים, רכיבים מתכלים, קבלני משנה ויועצים בארץ, עורכי פטנטים בארץ, הצגה בתערוכות, אין הכרה בהוצאות שכר, הוצאות אישיות ותקורות מנהליות (כגון: שכר דירה, ציוד משרדי, נסיעות וכיו"ב).
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/CC73503A-0CDB-465A-AB09-B3145438462C.htm