קהילה בצמיחה

תאור ההצעה

לחברת דואר ישראל
דרוש/ה מחלק/ת דואר לנופית ב'

פרטי המציע

לחברת דואר ישראל
קו"ח לפקס : 9831468
לפרטים ברכה : 054-2260877