קהילה בצמיחה

מי יבנה, יבנה בית, בנופית?

צעירים שלום, כן אני מתכוון אליכם: סטודנטים, חיילים לקראת שחרור, זוגות צעירים לפני חתונה, אחרי חתונה, זוגות עם ילד אחד וזוגות צעירים עם יותר ילדים. האם תרצו לגור בנופית כשתהיו גדולים? האם תרצו לבנות כאן משפחה? האם תרצו לחיות עימנו בישוב קהילתי. האם תמצאו כאן את מקומכם?
בבית הספר נופית נכנסו בשנת 2008 70 תלמידים חדשים אשר חבשו את ספסלי שלושת כיתות א‘ באותה שנה ברוכה. לעומת זאת, בשנת 2016 יכנסו בשערי בית הספר נופית רק 35 תלמידי כיתה א‘, כך ע“פ הצפי של מחלקת החינוך במועצה האזורית זבולון. זוהי ירידה של 50 אחוז, צפויה וידועה מראש, המראה על מגמה.
בבית הספר ניצני זבולון, לעומת זאת, המגמה הפוכה לגמרי, כפי שמצביעים הנתונים של מחלקת החינוך במועצה. בשנת 2002 נכנסו לבית הספר ניצני זבולון רק 48 תלמידי כיתה א‘, והצפי הוא, שבשנת 2018 יקלטו בבית הספר 91 תלמידים חדשים לכיתה א'.
שאלות שעולות מנתונים אלה: האם נופית סוטה מן הכיוון שהמליצה עליו הועדה האסטרטגית של נופית בתוכנית 2020? ומהם היעדים של הועד המקומי בנופית בנושא הצמיחה הדמוגרפית בישוב?
מה קורה עם הרחבת נופית ועם המילים שנכתבו בחזון הישוב: "קהילה צומחת ורב דורית"? האם הישוב שלנו מזדקן כמו שאר הישובים הקהילתיים שהפסיקו לגדול ולהתרחב? הישובים האלה סגרו את בתי הספר בישוב. האם גורלו של בית הספר נופית יהיה דומה לגורלו של בית הספר בתמרת שנסגר לפני שנים אחדות, ותלמידי כיתה א' הנכנסים ללימודים ינדדו השנה בין בית הספר שבנהלל לבין בית הספר שגיא שבשריד?
www.facebook.com/nofitplus